Rezanie betónu

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm.

DISTAR SK

Priemyselná diamantová technika ● hutniaca a vibračná technika ● rezače špár ● brúsky a frézy betónu ● stavebné píly ● odvodňovanie čerpadlá ● pretláčacie kladivá ● rezanie a vŕtanie betónu ● diamantové nástroje