DISTAR SK

Priemyselná diamantová technika ● hutniaca a vibračná technika ● rezače špár ● brúsky a frézy betónu ● stavebné píly ● odvodňovanie čerpadlá ● pretláčacie kladivá ● rezanie a vŕtanie betónu ● diamantové nástroje