Rezanie betónu

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm.