REZANIE A VŔTANIE DIAMANTOVOU TECHNIKOU

Rezanie betónu

Rezanie betónu sa v súčasnosti vykonáva niekoľkými rôznymi metódami. Rezanie betónu stenovou pílou, rezanie škárovou pílou a rezanie lanovou pílou s diamantovým lanom. Stenová píla je používaná pri rezaní zvislých betónových a železobetónových konštrukcií (stien). Výkonná rezacia hlava s diamantovým kotúčom sa posúva po vodiacej koľajnici nad rezanou konštrukciou a tú reže. Stenovú pílu používame tiež na šikmých konštrukciách alebo podlahách po ktorých sa nie je možné posúvať rezačom škár. Vďaka vedeniu po koľajniciach vznikajú precízne otvory. Maximálna hĺbka rezu z jednej strany je 500 mm, pri obojstrannom reze je maximálna hĺbka rezu až 1000 mm.

Obvyklé využitie:

 • Dodatočné vyrezávanie otvorov pre dvere, okná, rozvody a vzduchotechniku
 • Presné odstraňovanie stien, podláh a stropov
 • Zrovnávanie nerovných úsekov stien
 • Postupné a šetrné demolácie konštrukcií aj celých objektov
 • Zväčšovanie alebo zarovnávanie otvorov
 • Odstraňovanie poškodených konštrukcií

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm. Ak treba urobiť do tohto panela otvor, mal by byť umiestnený 0,6 m od okraja panela. Šírka otvoru je zvyčajne do jedného metra a výška dva metre. Samozrejme, možno urobiť aj väčší otvor, ale potom treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia stanoví statik.

Máme k dispozícii tieto stroje:

 • Hydraulickú stenovú pílu WS 1200. Hĺbka rezu do 500mm, mokrý spôsob
 • Elektrickú stenovú pílu Easy saw. Hĺbka rezu do 210mm, mokrý spôsob
 • Ručnú pílu Stihl 400 so spaľovacím motorom. Hĺbka rezu do 150mm, mokrý aj suchý spôsob
 • Ručnú elektrickú rozbrusovaciu pílu Bosch 300. Hĺbka rezu do 80mm, mokrý spôsob
 • Rezač asfaltu RS 17. Hĺbka rezu 170mm

Jadrové vŕtanie

Diamantové vŕtacie súpravy sú zariadenia vhodné na vŕtanie takmer všetkých stavebných materiálov od tehly až po najtvrdšie betónové zmesi (aj armované). Možno ich použiť aj pri delení prírodných kamenných a vysoko abrazívnych materiálov.

Máme k dispozícii tieto stroje:

 • Jadrovú vŕtaciu súpravu Eurodima 500. Vŕtanie do priemeru 500mm. 380V
 • Jadrovú vŕtaciu súpravu Eurodima 400. Vŕtanie do priemeru 400mm. 220V
 • Jadrovú vŕtaciu súpravu Tyrolit. Vŕtanie do priemeru 150mm. 220V
 • Jadrovú vŕtaciu súpravu Adamas. Vŕtanie do priemeru 150mm. 220V