Kontaktné informácie

Distar SK s.r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica

Fakturačné údaje

Trieda SNP 79
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 620 793
IČ DPH: SK 2020 096 463
OS Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č. 8653/S

Tel. +421 903 521 113
Email: distar@distar.sk

Napíšte nám